fiskalni uređaji i fiskalizacija


prodaja

Sklopili smo ugovore sa ovlaštenim proizvođačima fiskalnih uređaja.

Odaberite uređaj performansi koje najviše odgovaraju Vama i Vašem poslovanju.

fiskalizacija

Uspješno provodimo program fiskalizacije pravnih subjekata u Federaciji BiH. Ukoliko fiskalni uređaj kupite kod nas, inicijalnu fiskalizaciju Vam nećemo naplatiti!

servis

Ovlašteni smo serviser fiskalnih uređaja. Imamo mogućnost sklapanja ugovora sa firmama na nivou mjesečnog održavanja i obaveznog godišnjeg tehničkog pregleda.

podrška

...i na kraju - tu smo za Vas!

Bilo da Vam treba edukacija zaposlenih za rad na fiskalnom uređaju, savjet, podrška, na nas možete da računate!